Skip to main content

Wat is detavast eigenlijk?

Deta = detachering. Vast = werving en selectie.

Detavast is een combinatie van detachering en een vast dienstverband. Je sluit een inhuurovereenkomst af met mogelijkheid om de inhuurkracht in vaste dienst over te nemen. Je hebt dus de flexibiliteit van detachering en de voordelen van werving & selectie. Zie het als een verlengde proeftijd waar je per week vanaf kunt zien. 

Over detavast.it

Detavast.it is ontstaan vanuit een IT detacheerder. We hebben gemerkt dat onze partners ook veel behoefte hebben aan vaste invulling van IT functies. Om dicht bij ons detachering-DNA te blijven hebben we besloten het sub-label detavast.it op te richten. 

We spreken doorlopend kandidaten die latent of actief opzoek zijn naar een baan in de IT. Door deze beschikbare kandidaten te koppelen aan de arbeidsmarkt voorzien we in 2 behoeftes. 

We werken met een heldere omrekenfactor, alle overige kosten leggen we direct door aan jou. Hierdoor houden we de detavast periode betaalbaar, duidelijk en transparant. Uiteindelijk gaat 90% van onze inzetten over naar de klant. We bieden een garantieclausule om het uitstroom risico af te dekken. 

Onze detavast periode is 1250 uur. 
We werken met een omrekenfactor. Deze omrekenfactor is afhankelijk van diverse factoren zoals: salaris, trainingen, begeleiding, etc. 

We sluiten een ‘pro-forma contract’ af met de inhuurkracht. In deze overeenkomst stemmen we alle arbeidsvoorwaarden op jouw salarishuis af. Hierdoor is er een zachte overgang naar jou organisatie en hoef je ook niet meer te onderhandelen tegen het einde van de detavast periode. 

Ons record op de Time-To-Hire is momenteel 46 uur!

Je inschrijving is niet goed gegaan. Probeer opnieuw
Je ontvangt direct onze beschikbare kandidaten in je mail!

Ontvang direct cv’s

Door onze jarenlange ervaring weten we wat een realistisch beeld is van de “Time-to-hire”. Of ons het gaat lukken of niet. Iedereen profiel is anders en dat maakt de zoektocht daardoor extra leuk. We zullen je ook eerlijk aangeven wanneer het ons niet lukt. 

Reëel verwachting management

Detavast.it is gespecialiseert in de profielen:

– Servicedesk Medewerkers
– Systeembeheerders
– Cloud Engineer Azure
– Cloud Engineer MS 365
– Security Engineers
– DevOps Engineers
– Functioneel Applicatie Beheerders
– Technisch Applicatie Beheerders
– IT Project Managers